Dom kulture Zvečan

Dom kulture Zvečan is a arts centre in Kralja Milutina in Opština Zvečan / Komuna e Zveçanit.