Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan

Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan is a building in Branislava Nusica in Opština Zvečan / Komuna e Zveçanit.