Latgale

Latgale
Daugavpils
Križi 3
Ķīmiķu ciemats 4
Jaunbūve 98
Dzelzceļnieks 12
Baltinavas novads 32
Balvu novads
Balvi 83
Kārsavas novads
Kārsava 15
Rugāju novads 33
Viļakas novads
Viļaka 40
Borisova 0
Aglonas novads 23
Ciblas novads
Lucmuiža 0
Dagdas novads
Dagda 38
Šķaune 1
Dagdas pagasts 7
Daugavpils novads
Krauja 10
Svente 10
Vabole 2
Berkeneļu dārziņi 0
Biķernieku pagasts 7
Cīrulīši 0
Saliena 4
Skrudalienas pagasts
Naujene 4
Daugava 0
Ilūkstes novads
Ilūkste 26
Subate 8
Pašuliene 1
Ludzas novads
Ludza 54
Martiši 4
Līvānu novads
Līvāni 81
Jersikas pagasts 5
Sutru pagasts 4
Turku pagasts 12
Rožupes pagasts 7
Preiļu novads
Preiļi 19
Riebiņu novads 21
Rēzeknes novads
Malta 35
Lendžu pagasts 8
Čornajas pagasts 9
Viļānu novads
Viļāni 42
Vārkavas novads 14
Zilupes novads
Zilupe 39
Krāslavas novads
Krāslava 144
Augstkalne 9
Ezerkalns 3
Auleja 0
Rēzekne 179