Calle Gardenias

Calle Gardenias is a street in Santo Domingo Ozolotepec.