Madagasikara

Madagasikara
Province de Toliara
Menabe 108
Anosy
Atsimo-Andrefana
Androy
Province de Fianarantsoa
Amoron'i Mania 94
Ihorombe 36
Atsimo-Atsinanana 48
Matsiatra Ambony
Vatovavy-Fitovinany
Province de Mahajanga
Melaky 75
Sofia
Boeny 218
Betsiboka 62
Province de Tamatave
Analanjirofo
Atsinanana
Alaotra-Mangoro 86
Province d’Antananarivo
Vakinankaratra 118
Analamanga
Bongolava 57
Itasy
Province d'Antsiranana
Diana
Sava 93