Madagasikara

Madagasikara
Province de Toliara
Menabe
Anosy
Atsimo-Andrefana
Androy
Province de Fianarantsoa
Amoron'i Mania
Ihorombe
Atsimo-Atsinanana
Matsiatra Ambony
Vatovavy-Fitovinany
Province de Mahajanga
Melaky
Sofia
Boeny
Betsiboka
Province de Tamatave
Analanjirofo
Atsinanana
Alaotra-Mangoro
Province d’Antananarivo
Vakinankaratra
Analamanga
Bongolava
Itasy
Province d'Antsiranana
Diana
Sava