District de Vatomandry

District de Vatomandry

Tanambao Vahatrakaka Ampasimazava Ambalabe Ifasina I Iamborano
District de Vatomandry
Antanambao Mahatsara 1
Niarovana Caroline 21
Tanambao Vahatrakaka 0
Ampasimazava 0
Ilaka Est 42
Ambalabe 0
Tsarasambo 11
Tsivangiana 16
Vatomandry 82
Ambalavolo 1
Maintinandry 14
Niherenana 1
Ifasina I 0
Sahamatevina 13
Ifasina II 1
Ampasimadinika 1
Amboditavolo 1
Iamborano 0
Ambodivoananto 3