Province d’Antananarivo

Province d’Antananarivo
Vakinankaratra 151
Manalalondo
Andapakely 0
Andavabato 0
Ankafotra 0
Ankararana 0
Antanetilava 0
Bongatsara 0
Heritokana 0
Mahatsinjo Sud 0
Manalalondo Avaratra 0
Manalalondo Centre 0
Morarano I 0
Analamanga
Antananambony 0
Antandrokomby 0
Ambodivona 0
Ambanimaso 0
Ankazotoho 0
Bongolava 79
Itasy
Ampefy
Anosibe Ifanja
Miarinarivo I
Soavinandriana