Manambaroa

Manambaroa in Ihorombe.

Manambaroa

waterway
River