Għawdex

Għawdex

Għawdex
Il-Fontana 29
Ta' Kerċem 69
San Lawrenz 29
L-Għarb 64
L-Għasri 44
Ir-Rabat 139
Iż-Żebbuġ 86
Ix-Xagħra 103
Il-Qala 77
In-Nadur 110
Ix-Xewkija 103
Il-Munxar 67
Ta' Sannat 59