Għawdex

Għawdex

Għawdex
Għajnsielem 115
Il-Fontana 30
Ta' Kerċem 80
San Lawrenz 35
L-Għarb 69
L-Għasri 47
Ir-Rabat 147
Iż-Żebbuġ 94
Ix-Xagħra 114
Il-Qala 78
In-Nadur 113
Ix-Xewkija 108
Il-Munxar 72
Ta' Sannat 59