Għawdex

Għawdex
Għajnsielem
Il-Fontana
Ta' Kerċem
San Lawrenz
L-Għarb
L-Għasri
Ir-Rabat
Iż-Żebbuġ
Ix-Xagħra
Il-Qala
In-Nadur
Ix-Xewkija
Il-Munxar
Ta' Sannat