Għawdex

Għawdex

Għawdex
Għajnsielem 114
Il-Fontana 30
Ta' Kerċem 75
San Lawrenz 33
L-Għarb 68
L-Għasri 46
Ir-Rabat 145
Iż-Żebbuġ 91
Ix-Xagħra 108
Il-Qala 78
In-Nadur 112
Ix-Xewkija 108
Il-Munxar 71
Ta' Sannat 60