Għawdex

Għawdex
Għajnsielem 98
Il-Fontana 29
Ta' Kerċem 70
San Lawrenz 27
L-Għarb 64
L-Għasri 42
Ir-Rabat 142
Iż-Żebbuġ 86
Ix-Xagħra 106
Il-Qala 78
In-Nadur 110
Ix-Xewkija 105
Il-Munxar 66
Ta' Sannat 60