Għawdex

Għawdex

Għawdex
Għajnsielem 115
Il-Fontana 31
Ta' Kerċem 80
San Lawrenz 35
L-Għarb 67
L-Għasri 47
Ir-Rabat 145
Iż-Żebbuġ 93
Ix-Xagħra 111
Il-Qala 76
In-Nadur 112
Ix-Xewkija 108
Il-Munxar 71
Ta' Sannat 59