North Caribbean Coast Autonomous Region

North Caribbean Coast Autonomous Region
Municipality of Waslala 42
Municipality of Siuna 26
Municipality of Mulukukú 43
Waspam
Bismuna 0
Municipality of Bonanza 18
Municipality of Rosita 10
Bilwi
Tuapi 0
Lam Laya 0
Krukira 0
Municipality of Prinzapolka 30