Anka

Anka
Bagega 1
Barayar Zaki 0
Dangaladima 0
Galadima 0
Magaji 0
Matseri 0
Sabon Birni 0
Waramu 0
Wuya 0
Yarsabaya 1