Ujëmbajtësja Prroit të Zi

Ujëmbajtësja Prroit të Zi in Qarku i Elbasanit.

Ujëmbajtësja Prroit të Zi

natural
water