Bashkia Cërrik

Bashkia Cërrik
Gostimë 12
Mollas 1
Cërrik 38
Klos 3
Shalës 5