Bashkia Krujë

Bashkia Krujë
Nikël 30
Fushë-Krujë 22
Thumanë 31
Bubq 10
Krujë 79
Cudhi 24