Lower Sava Statistical Region

Lower Sava Statistical Region
Sevnica 110
Radeče 60
Bistrica ob Sotli 17
Brežice 278
Kostanjevica na Krki 33
Krško 204