Ålands skärgård

Ålands skärgård
Kökar 110
Brändö 40
Sottunga 16
Kumlinge 68
Föglö 185
Vårdö 68