Zanzibar

Zanzibar
Unguja Kusini 84
Kaskazini Pemba
Micheweni District 2
Wete District 3
Unguja Kaskazini 42
Unguja Mjini Magharibi
Gulioni 7
Kikwajuni Bondeni 14
Kikwajuni Juu 7
Kilimani 4
Kiponda 10
Kisima Majongoo 3
Kisiwandui 13
Kisiwanduwi 6
Kwaalinatu 2
Makadara 2
Malindi 14
Mchangani 3
Miembeni 15
Mikunguni 0
Mkunazini 19
Mlandege 1
Muembeshauri 6
Muembetanga 0
Mwembeladu 1
Rahaleo 4
Shangani 29
Vikokotoni 1
Kusini Pemba
Chake-Chake District 17
Mkoani District 0