Zanzibar

Zanzibar
Unguja Kusini 60
Kaskazini Pemba
Micheweni District 2
Wete District 3
Unguja Kaskazini 44
Unguja Mjini Magharibi
Gulioni 6
Kikwajuni Bondeni 13
Kikwajuni Juu 7
Kilimani 3
Kiponda 11
Kisima Majongoo 4
Kisiwandui 12
Kisiwanduwi 6
Kwaalinatu 2
Makadara 2
Malindi 14
Mchangani 2
Miembeni 15
Mkunazini 18
Mlandege 1
Muembeshauri 6
Mwembeladu 1
Rahaleo 3
Shangani 28
Vikokotoni 1
Kusini Pemba
Chake-Chake District 17
Mkoani District 0