Zanzibar

Zanzibar
Unguja Kusini 84
Kaskazini Pemba
Micheweni District 0
Wete District 0
Unguja Kaskazini 42
Unguja Mjini Magharibi
Gulioni 0
Kikwajuni Bondeni 0
Kikwajuni Juu 0
Kilimani 0
Kiponda 0
Kisima Majongoo 0
Kisiwandui 0
Kisiwanduwi 0
Kwaalinatu 0
Makadara 0
Malindi 0
Mchangani 0
Miembeni 0
Mikunguni 0
Mkunazini 0
Mlandege 0
Muembeshauri 0
Muembetanga 0
Mwembeladu 0
Rahaleo 0
Shangani 0
Vikokotoni 0
Kusini Pemba
Chake-Chake District 0
Mkoani District 0