Niuas

Niuas
Vahe Niuafo'ou 36
Vahe Niuatoputapu
'Ene 'Afio 6
Ma'atu 13
Pule'anga 1
Pule'anga 5
Tangipā 1