Sua County

Sua County
Afono 1
Alega 1
Avaio 0
Amaua 0
Masefau 1
Aumi 1
Faga"itua 1
Masausi 0
Lauli"i 1
Sa"ilele 1