בית המדרש סקווירא

בית המדרש סקווירא is a place of worship in Bedford Avenue 571 in Kings County.