Đường Hòa Minh 1

Đường Hòa Minh 1 is an asphalted street in Liên Chiểu.