Đắk Lắk

Đắk Lắk
Buôn Ma Thuột 420
Lắk 6
Krông Bông 2
Krông Ana 8
Krông Pắk 4
M'Đrăk 4
Ea Kar 2
Buôn Đôn 7
Ea Súp 24
Ea H'leo 28
Krông Năng 4
Krông Búk 1
Buôn Hồ 35
Cư Kuin 0
Cư M'gar 41