Bình Định

Bình Định

Bình Định
An Lão 4
Hoài Nhơn 16
Hoài Ân 66
Vĩnh Thạnh 35
Phù Mỹ 17
Tây Sơn 74
Vân Canh 5
An Nhơn 45
Tuy Phước 43
Quy Nhơn 348
Phù Cát 14