Bình Định

Bình Định

Bình Định
An Lão 4
Hoài Nhơn 16
Hoài Ân 67
Vĩnh Thạnh 35
Phù Mỹ 18
Tây Sơn 75
Vân Canh 5
An Nhơn 52
Tuy Phước 46
Quy Nhơn 360
Phù Cát 34