Bình Định

Bình Định

Bình Định
An Lão 6
Hoài Nhơn 8
Hoài Ân 80
Vĩnh Thạnh 47
Phù Mỹ 15
Tây Sơn 76
Vân Canh 9
An Nhơn 41
Tuy Phước 45
Quy Nhơn 311
Phù Cát 15