Sông Kôn

Sông Kôn in Vĩnh Thạnh. In the area there are, inter alia, three cafes and a pharmacy.

Sông Kôn

waterway
river
Village
Làng K7, Định Bình, Làng M6, Định Quang
Yes
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Vĩnh Thạnh - Bình Định, Cửa Hàng Điện Máy Xuân An
Pension, Holiday Flat
Lovely
Cafe
Cafe Hoàng Phương, Cafe Điệp Nhi, Cafe Vương Gia Trang
Post office
Bưu Điện Văn Hóa Xã Vĩnh Quang
Travel Agency
Đại Lý Gas - Thức Ăn Gia Súc Lê Gia
town
Vĩnh Thạnh
Bus stop
Dịch Vụ Vận Tải Lê Tiến Dũng
Pharmacy
Tay Su Pharmacy