Thị xã Giá Rai

Thị xã Giá Rai
Phường 1 1
Phường Hộ Phòng 2
Phường Láng Tròn 1
Xã Phong Tân 1
Xã Phong Thạnh 0
Xã Phong Thạnh A 0
Xã Phong Thạnh Đông 0
Xã Phong Thạnh Tây 3
Xã Tân Phong 1
Xã Tân Thạnh 2