Bắc Trung Bộ

Bắc Trung Bộ
Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Thành phố Huế 352
A Lưới 8
Hương Thủy 15
Hương Trà 50
Nam Đông 5
Phong Điền 82
Phú Lộc 45
Phú Vang 6
Quảng Điền 2
Tỉnh Quảng Trị
Hướng Hóa 19
Đakrông 11
Vĩnh Linh 28
Gio Linh 9
Thành phố Đông Hà 129
Cam Lộ 16
Thị xã Quảng Trị 33
Triệu Phong 27
Hải Lăng 19
Tỉnh Quảng Bình
Ba Đồn 7
Quảng Trạch 5
Bố Trạch
Minh Hóa 17
Tuyên Hóa 16
Đồng Hới 173
Quảng Ninh 13
Lệ Thủy 24
Hà Tĩnh
Hương Sơn 54
Vũ Quang 23
Hương Khê 30
Huyện Kỳ Anh 7
Cẩm Xuyên 24
Hà Tĩnh 345
Thạch Hà 15
Can Lộc 7
Hồng Lĩnh 5
Nghi Xuân 13
Đức Thọ 20
Thị xã Kỳ Anh 14
Lộc Hà 7
Tỉnh Nghệ An
Kỳ Sơn 19
Tương Dương 4
Quế Phong 26
Quỳ Châu 14
Con Cuông 11
Quỳ Hợp 15
Tân Kỳ 12
Nghĩa Đàn 6
Thái Hòa 6
Hoàng Mai 5
Quỳnh Lưu 8
Diễn Châu 13
Yên Thành 19
Đô Lương 17
Cửa Lò 10
Nghi Lộc 8
Thành phố Vinh 167
Hưng Nguyên 16
Nam Đàn 30
Anh Sơn 9
Thanh Chương 10
Thanh Hóa
Mường Lát
Quan Sơn 12
Quan Hóa 22
Thường Xuân 35
Lang Chánh 28
Như Xuân 37
Như Thanh 27
Tĩnh Gia 12
Nông Cống 29
Sầm Sơn 3
Quảng Xương 21
Đông Sơn 8
Triệu Sơn 8
Hoằng Hóa 32
Hậu Lộc 8
Thanh Hóa 61
Thiệu Hóa 1
Thọ Xuân 29
Yên Định 15
Vĩnh Lộc 19
Cẩm Thủy 6
Ngọc Lặc 45
Bá Thước 26
Thạch Thành 14
Bỉm Sơn 4
Hà Trung 31
Nga Sơn 25