Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Trung Trực is a street in Hòa Bình.