QL 378, Nghĩa Trung

QL 378, Nghĩa Trung is a street in Huyện Nghĩa Hưng.

QL 378, Nghĩa Trung

type of road
Federal highway