Tây Bắc

Tây Bắc
Hòa Bình
Đà Bắc 16
Mai Châu 19
Tân Lạc 17
Lạc Sơn 22
Cao Phong 15
Yên Thủy 17
Lạc Thủy
Kim Bôi 14
Lương Sơn 1
Kỳ Sơn 8
Hòa Bình 17
Sơn La
Phù Yên 3
Sốp Cộp 7
Sông Mã 3
Thuận Châu 1
Thành phố Sơn La 0
Quỳnh Nhai 2
Mường La 1
Bắc Yên 2
Mộc Châu 10
Yên Châu 0
Mai Sơn 0
Vân Hồ 1
Tỉnh Lai Châu
Mường Tè
Phong Thổ 14
Sìn Hồ 7
Lai Châu 7
Tam Đường 14
Nậm Nhùn 2
Tân Uyên 2
Than Uyên 3
Tỉnh Điện Biên
Mường Nhé 5
Điện Biên 4
Điện Biên Phủ 20
Điện Biên Đông 1
Nậm Pồ 1
Mường Ảng 2
Tủa Chùa 0
Mường Nhé 0
Tuần Giáo 2
Mường Chà 2