Tây Nguyên

Tây Nguyên
Tỉnh Kon Tum
Kon Tum 103
Sa Thầy
Đắk Glei 5
Huyện Ngọc Hồi 3
Kon Rẫy 32
Kon Plông 26
Đăk Hà 16
Đắk Tô 9
Tu Mơ Rông 7
Tỉnh Gia Lai
Krông Pa 3
Ia Grai 12
Đức Cơ 7
Chư Prông 6
Chư Sê 12
Phú Thiện 2
Ayun Pa 3
Ia Pa 4
Kông Chro 3
Chư Păh 9
K'Bang 16
An Khê 10
Đak Pơ 1
Mang Yang 14
Chư Pưh 1
Pleiku 174
Đắk Đoa 12
Đắk Lắk
Buôn Ma Thuột 406
Lắk 11
Krông Bông 2
Krông Ana 13
Krông Pắk 4
M'Đrăk 12
Ea Kar 51
Buôn Đôn 10
Ea Súp 45
Ea H'leo 27
Krông Năng 22
Krông Búk 14
Buôn Hồ 0
Cư Kuin 5
Cư M'gar 58
Đắk Nông
Đắk R'Lấp
Gia Nghĩa 35
Cư Jút 14
Đắk Mil 11
Krông Nô 21
Đắk Song
Tuy Đức
Đắk Glong 8
Lâm Đồng
Lâm Hà 48
Lạc Dương 9
Đam Rông 15
Đơn Dương 59
Đà Lạt 209
Đức Trọng 30
Di Linh 49
Cát Tiên 43
Đạ Huoai 49
Đạ Tẻh 19
Bảo Lộc 130
Bảo Lâm 49