Cách Mạng Tháng Tám

Cách Mạng Tháng Tám is a street in Huyện Trảng Bom.

Cách Mạng Tháng Tám

type of road
Secondary road