Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh is a street in Huyện Trảng Bom.