Quốc lộ 3B

Quốc lộ 3B is a street in Na Rì.

Quốc lộ 3B

type of road
Federal highway
town
Yên Lạc
Village
Nà Đản, Vàng Mười