Cầu Cổ Chiên

Cầu Cổ Chiên is a street in Huyện Mỏ Cày Nam.

Cầu Cổ Chiên

type of road
Federal highway