Tỉnh lộ 955A

Tỉnh lộ 955A is a street in Thị xã Hà Tiên. In the area there are five bus stops.

Tỉnh lộ 955A

type of road
Country or state road
Bus stop
nha tro ky hoang, cầu, cau Hà giang, CX tran thanh binh, quá ngã 3 cây bàn