Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai
Văn Bàn 4
Bát Xát 10
Mường Khương 10
Si Ma Cai 6
Bắc Hà 27
Huyện Bảo Thắng 16
Lào Cai 251
Sa Pa
Sa Pa 0
Cầu Mây 0
Ô Quý Hồ 0
Phan Si Păng 0
Hàm Rồng 0
Sa Pả 0
Hoàng Liên 0
Mường Hoa 0
Tả Van 0
Trung Chải 0
Tả Phìn 0
Ngũ Chỉ Sơn 0
Bảo Yên 8