Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai
Văn Bàn 12
Bát Xát 25
Mường Khương 10
Si Ma Cai 13
Bắc Hà 29
Huyện Bảo Thắng 18
Lào Cai 256
Sa Pa
Phường Sa Pa 0
Phường Cầu Mây 0
Phường Ô Quý Hồ 0
Phường Phan Si Păng 0
Phường Hàm Rồng 0
Phường Sa Pả 0
Xã Hoàng Liên 0
Xã Mường Hoa 0
Xã Tả Van 0
Xã Trung Chải 0
Xã Tả Phìn 0
Xã Ngũ Chỉ Sơn 0
Bảo Yên 8