Đường Lý Nam Đế

Đường Lý Nam Đế is a street in Hưng Hà.

Đường Lý Nam Đế

type of road
non-specified