Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Thành phố Huế 464
A Lưới 8
Hương Thủy 17
Hương Trà 50
Nam Đông 6
Phong Điền 82
Phú Lộc 64
Phú Vang 8
Quảng Điền 4