Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Tri Phương is a street in Thị xã Gò Công.