Quốc lộ 53

Quốc lộ 53 is a street in Huyện Cầu Ngang.

Quốc lộ 53

type of road
Federal highway
Village
Sơn Lang