Taviya

Taviya in Lomaiviti.

Taviya

landuse
Secondary road