Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας is a place of worship in Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Προφήτης Ηλίας

Object
Religion
building
Yes
Village
Πλαίσιο