Πάφος

Πάφος

Androlikou
Πάφος
Πάφος 924
Yeroskipou 260
Πέγεια 316
Κοινότητα Κουκλίων 685
Κοινότητα Λέμπας 6
Κοινότητα Κισσόνεργας 87
Κοινότητα Χλώρακα 100
Κοινότητα Έμπας 150
Κοινότητα Τάλας 117
Κοινότητα Αχέλειας 13
Κοινότητα Νικόκλειας 1
Κοινότητα Τίμης 10
Κοινότητα Μανδριών 36
Polis Chrysochous 93
Neo Chorio 61
Androlikou 0