Дархан-Уул - Сэлэнгэ аймгийн хил

Дархан-Уул - Сэлэнгэ аймгийн хил in Орхон.

Дархан-Уул - Сэлэнгэ аймгийн хил