Ажилын байр

Ажилын байр is a building in Хонгор.

Ажилын байр

building
apartments