Зулзагын амралт (Бариа засалын амралт)

Зулзагын амралт (Бариа засалын амралт) is a building in Хонгор.

Зулзагын амралт (Бариа засалын амралт)

building
Yes