Тариалангийн талбай

Тариалангийн талбай in Хонгор.

Тариалангийн талбай

landuse
meadow