Нийгмийн Даатгал

Нийгмийн Даатгал is a building in Баян-Өндөр. In the area there is, inter alia, a bank.

Нийгмийн Даатгал

building
Yes
Bank
Төрийн банк
Department store
Аялагч