талбай

талбай in Баян-Өндөр.

талбай

leisure
pitch