Эрдмийн сан

Эрдмийн сан is a building in Баян-Өндөр.

Эрдмийн сан

building
commercial